Former Commissioners

 

 Sl No


Name


From  


To


1


K G Govindan BA BL

   

2


P D Kuruvila BA BL

   

3


N Gopala Pillai BA BL

   

4


M Karthikeyan Achari BA BL

   

5


K Venkiteswara Pai BA BL


01/04/1959


16/05/1960


6


K G Thirupadu BABL


04/06/1960


11/05/1962


7


K P Damodharan Nair 


08/07/1965


06/09/1976


8


T O Khadar Pillai BABL


19/09/1967


04/04/1986


9


K A Gangadharan


05/04/1968


08/06/1970


10


Kavirajmeeran Pillai 


11/08/1970


02/04/1973


11


N.Neelakantan 


03/04/1973


10/06/1976


12


T.N.Jayadevan 


20/08/1976


31/07/1980


13


K.Sivasankara Pillai 


11/08/1980


30/04/1982


14


S.Parameswaran Nair 


31/05/1982


27/01/1985


15


 V Raju MA DIM


23/03/1985


09/06/1987


16


V K Harikumar BSc LLB 


15/06/1987


23/10/1987


17


K Ramakrishnan Nair


24/10/1987


28/02/1988


18


K M A Latheef 


04/04/1988


10/04/1990


19


P Martin MA LLB DSS


15/01/1991


23/11/1992


20


C E Bashir BA LLB 


18/08/1993


21/07/1996


21


P M Devarajan 


22/07/1996


14/03/2000


22


S Sudarsanan BA LLB 


22/03/2000


09/10/2000